20210505 Pressemelding OSO Energy

OSO frigjør kraften i varmtvannsberedere med OSO Charge

Varmtvann er en viktig del av helse og velvære. OSO varmtvannsberedere har levert komfort til millioner av nordmenn siden 1932, og nå skal OSO produktene også være med å løse store utfordringer i strømnettet som blå batterier. OSO har utviklet en styringsenhet for beredere som i tillegg til bedret økonomi og kontroll for forbruker, også har unike funksjoner for energistyring som gir fleksibilitet i distribusjonsnettet.

OSO CHARGE er først og fremst utviklet til glede for OSOs kunder. Den nye styringsenheten muliggjør tariffstyring av berederen, slik at oppvarming av berederen flyttes til tider på døgnet hvor strømprisen er lav, og energikostnaden for OSOs kunder blir lavest mulig. Integrasjonen mot nettselskapet vil også bidra til at nettleien for norske forbrukere holdes lavest mulig. Som en del av OSO CHARGE produktene er det utviklet en enkel mobil-app som gir brukeren full kontroll over forbruket og innsikt i hvordan det er mulig å spare strøm. Man kan også se hvor mye varmtvann som til enhver tid er tilgjengelig i berederen, og sette OSO CHARGE i feriemodus for å redusere strømforbruket ytterligere.

Kristin Lian, administrerende direktør i Elvia og OSO-eier Sigurd Braathen. Bilde: Mortne Schau

OSO deltar for tiden i flere prosjekter i Norge og internasjonalt for å demonstrere nytteverdien av varmtvannsberedere som fleksibilitetsressurser i strømnettet, blant annet et prosjekt på Biri med Elvia, Norges største nettselskap. Økt elektrifisering og stor grad av samtidig energiforbruk er en samfunnsutfordring og ofte grunnen til at strømnettet må oppgraderes, selv om den økte belastningen kun er i korte perioder av døgnet.

«Vi ønsker å fordele våre kunders strømforbruk utover døgnet for å unngå forbrukstopper og sikre mer stabilt nett. Nettutbygging er en kostbar løsning for utfordringer som opptrer i korte perioder av gangen. En mer kosteffektiv løsning kan være å gjøre nettet mer fleksibelt. Dette vil være besparende både for kunden, samfunnet og selskapet.» – Kristin Lian, administrerende direktør i Elvia

Alf Inge Tunheim, Prosjektleder for FoU i Elvia og OSO-eier Sigurd Braathen.

OSO Charge er et resultat av 8 års utvikling i tett samarbeid med internasjonalt ledende teknologiselskaper. Dette har resultert i en sikret kommunikasjons- og styringsteknologi for varmtvannsberedere til bruk innen last-flytting og funksjonalitet mot strømnettet. Varmtvannsberederen kan kobles ut når det er stor belastning på strømnettet uten at det går ut over sikkerhet og komfort for forbruker. OSO Charge vil fungere som et kostnadseffektivt alternativ til forsterkning av strømnettet lokalt, regionalt og nasjonalt. Det finnes over 2 millioner beredere i norske hjem, og OSO Charge vil kunne ettermonteres på et utvalg av nyere OSO beredere som allerede er installert.

«OSOs viktigste oppgave gjennom 90 år har vært å levere varmtvann og komfort for våre kunder. Det vil vi fortsatt prioritere. Med OSO Charge kan vi i tillegg gi våre kunder mulighet til å redusere strømregningen, uten redusert komfort takket være innovative og unike løsninger. Når differensiering av strømpriser i Norge er på plass, vil OSO Charge sømløst og enkelt kunne hjelpe brukeren til å oppnå de lavest mulige oppvarmingskostnadene, og samtidig bistå strømnettet på best mulig måte. Det er miljøvern i praksis, ettersom kostbare utbygginger og inngrep i norsk natur kan unngås som følge av OSO Charge berederes fleksibilitet. Det er vi stolte av.» – Sigurd Braathen, eier av OSO

OSO Charge varmtvannsbereder med OSO inCharge mobil-app

Nøkkelfunksjoner OSO CHARGE:

 • Prisoptimalisert varmtvann og komfort til forbruker
 • Rustfri varmtvannsbereder med lang levetid og høy lagringstemperatur
 • Prisoptimalisering / tariffstyring ift. strømpriser
 • Presis estimering av energinivå / kapasitet
 • Mobil-app for kontroll og informasjon
  • Konfigurerbare forbruksprofiler
  • Oversikt over varmtvannsforbruk
  • Feriemodus for når du er borte
 • Sikker tilkobling via wifi eller mobil IoT nett
 • Støtte for eksterne sensorer
 • Standardisert API for integrasjon mot nettselskap / energistyringssystemer

Om OSO

OSO er Europas ledende produsent av rustfrie varmtvannsberedere og markedsleder i Norge gjennom 90 år. OSO er en norskeid familiebedrift med høyteknologisk produksjon i Norge, 200 medarbeidere og omsetning på ca. 600 MNOK. Bedriften er en pionér innen miljøarbeid med 50 års innsats for minimal ressursbruk, høy energieffektivitet og ekstrem levetid på produktene, i tillegg til en rekke eksterne miljøtiltak. Som en av verdens første produsenter av rustfrie beredere, har OSO levert samtlige innovasjoner innen berederteknologi på det norske markedet. 

OSO Energy er en del av OSO Hotwater Group.

Skroll til toppen