Hjem

Vi frigjør kraften i varmtvannsberedere

Varmtvannsberedere er en viktig del av vår helse og velvære, men de kan også være med på å løse store problemer for strømnettet.

Vi frigjør kraften i varmtvanns-beredere

Varmtvannsberedere er en viktig del av vår helse og velvære, men de kan også være med på å løse store problemer for strømnettet.

Nøkkelen til en bærekraftig fremtid

OSO Charge gjør at varmtvannsberedere kan fungere som distribuerte termiske energilagringsenheter og til stabilisering av spenning og leveringskvalitet i strømnettet.

Neste generasjon varmtvannsberedere

Med OSO Charge kan varmtvannsberedere fungere som alternativ til forsterkning av strømnettet og reduksjon av dimensjoneringskostnader både lokalt,regionalt og nasjonalt.

Samspill med strømnettet

Lastflytting fra elektriske varmtvannsberedere for å redusere effekttopper på forbrukersiden slik at dette kan bidra til å realisere økt fleksibilitet og forsyningssikkerhet både lokalt og nasjonalt

Unngå de dyreste timene

Ved å flytte oppvarmingen av varmtvann til andre tider på døgnet kan du både spare penger og avlaste strømnettet. OSO Charge gjør dette automatisk ved aktivering av smartstyring og har integrasjon mot Nord Pool spot

Mobil-app

OSO inCharge gir forbruker innsikt i varmtvannsnivå og tilbyr et enkelt grensesnitt for brukeren. I appen kan du enkelt aktivere smartstyring og følge med på historiske forbruksdata

Samfunnsnyttig

Smarte varmtvannsberedere vil føre til lavere nettleie for sluttkunder, økt fleksibilitet i energisystemet, frigjøring av effekt og energi til elektrifiseringsformål

Se video

IoT Varmtvannsbereder

IoT-klare varmtvannsberedere gir helt nye muligheter for måling, overvåking, styring, automasjon og digitalisering i distribusjonsnettet, og for realisering av samordnings-gevinster mellom delsystemer som kan integreres i et helhetsperspektiv.

Ende-til-ende sikkerhet

Lagdelt sikkerhet rundt oppkobling og oppdatering gir brukere og nettselskap nødvendig driftstrygghet

Varm opp vann når strømprisen er lav

Optimalisterte algoritmer som gjør at du kan varme opp vann når strømprisen er lav, uten at det går utover komfort

Wifi eller mobilnett

Alltid på tilkobling over WiFi eller mobilnett (kommer)

Øker forutsigbarheten ved fornybar energi

Varmtvannsberedere som termiske lagringsenheter er optimalt for å ivareta fremtidige behov knyttet eksempelvis til nye forbruksmønstre, økt introduksjon av lokal produksjon / distribuerte energiressurser, elektrifisering av transportsektoren