Personvern

Behandling av personopplysninger i OSO Energy AS

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan OSO Energy AS samler inn og bruker personopplysninger når du er kunde, besøker nettsiden vår eller bruker OSO inCharge appen. 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er OSO Energy AS (org.nr.  925156663). Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på:

Forretningsadresse: Industriveien 1, Loesmoen. 3200 Hokksund.
Postadresse: postboks 112. 3301 Hokksund
E-post: privacy_no@osoenergy.no
Telefon: +47 32 25 00 00

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Hvilke opplysninger vi samler inn, er beskrevet under

Som Kunde:

Hvis du er kunde av oss, kan vår behandling av dine personopplysninger oppsummeres slik, avhengig av hva slags kundeforhold vi har med deg:

Behandling/Formål: Type opplysninger og kilde: Behandlingsgrunnlag:
Etablering av kundeforhold. Personalia og kontaktinformasjon; navn, adresse, e-post, passord, serienummer til bereder. Dette er opplysninger vi samler inn direkte fra deg eller gjennom installatør. Nødvendig for å gjennomføre en kontrakt med den registrerte, GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav b.
Bruk av OSO Appen Etablering av brukerprofil i Appen:
  • Navn, adresse for utstyret knyttet til appen, telefonnummer, e-postadresse
  • målepunkt-ID Operasjonelle data fra varmtvannsbereder:
  • Temperatur
  • Status varmeelement
  • Modus på bereder
Nødvendig for å gjennomføre en kontrakt med den registrerte, Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav b. Nødvendig ID for grensesnittet fra smart-grid systemet og til berederen
Optimalisering av Tjenesten/ systemutvikling For å optimalisere og videreutvikle våre tjenester kan vi bruke aggregerte og/eller anonymiserte opplysninger om deg herunder, din bruk av tjenestene og Appen. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi har en berettiget interesse i å tilby våre kunder en best mulig tjeneste, herunder App
Kundekontakt Når du tar kontakt med oss via mail, telefon e.l. vil vi behandle den kontaktinformasjon som er nødvendig for å besvare henvendelsen, herunder navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav a og f.
Dersom du kontakter oss, innebærer dette direkte eller indirekte at du samtykker til at vi behandler de personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre forespørselen din. I den grad det vi som uoppfordret kontakter deg har vi en berettiget interesse i å behandle personopplysninger for å kunne drive kundeservice overfor våre eksisterende kunder. Vi har en berettiget interesse i å kommunisere med deg dersom du forespør dette og for å håndtere eventuelle saker som oppstår som følge denne kontakten.
Markedsføring Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav f.
Dersom vi innhenter personopplysninger om deg som et resultat av at du er kunde hos oss kan vi kontakte deg med informasjon om liknende produkter og tjenester (herunder spesialtilbud, rabatter etc.) så lenge du ikke har reservert deg mot slike henvendelser.

Besøkende på hjemmesiden vår:

Behandling: Type opplysninger: Behandlingsgrunnlag:
Kundekontakt Når du tar kontakt med oss via kontaktskjema på nettsiden vår, vil vi behandle kontaktinformasjon som er nødvendig for å besvare henvendelsen, herunder navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen GDPR artikkel 6, nr. 1 bokstav f)
Vår behandling har grunnlag i en interesseavveining etter Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, hvor vår legitime interesse er å kunne besvare henvendelsen.

Informasjonskapsler (Cookies)

For å få informasjon om bruk av vårenettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies).

Du kan finne mer informasjon om hvordan vi bruker cookies her. I tillegg anbefaler vi at du leser om Google Analytics her

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg om å utlevere data til nettselskap eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

OSO bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området, hvis ikke annet er nevnt eksplisitt over.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

  • Vi lagrer informasjon knyttet til din konto så lenge du har en avtale om bruk av OSO appen. Hvis du bestemmer deg for å avslutte avtalen, vil vi også slette de tilknyttede dataene. Vi kan imidlertid lagre personopplysninger lenger, dersom det skulle nødvendig for å forfølge eventuelle rettskrav eller for å overholde rettslige forpliktelser.  
  • Betalings- og fakturarelaterte opplysninger kan lagres i opptil 5 år etter avsluttet kundeforhold, i henhold til bokføringsloven.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på privacy_no@osoenergy.no
Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

For de av våre behandlinger som er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på privacy_no@osoenergy.no

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, håper vi du tar kontakt med oss. Du har imidlertid også rett til å klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside og i appen.

Skroll til toppen